Kryzys Migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?
6 października wspólnie z Fundacją Global Dignity zorganizowałem konferencję: Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?

Konferencja odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

 

Miałem zaszczyt odczytać list abp Grzegorza Rysia: Łatwiej buduje się mosty niż burzy mury! Dobro, dialog, pojednanie.

Organizatorzy:
• Michał Boni- Poseł do Paramentu Europejskiego
• Global Dignity Poland (dziengodnosci.pl)

Kryzys migracyjny w Polsce to głównie kryzys postaw, które w dużo większym stopniu wynikają̨ z lęków niż z racjonalnej kalkulacji korzyści i kosztów związanych z napływem uchodźców.
W Polsce, pomimo niewielkiej skali napływu cudzoziemców, temat uchodźców był silnie obecny w mediach i portalach społecznościowych. Ożywiona debata przestała odwoływać́ się do faktów i pełna była mowy nienawiści, zarówno w świecie
rzeczywistym (również publicznym) jak i wirtualnym. Gdzie podziała się siła europejskiej tradycji, kultury i porządku prawnego?
Dlaczego dziś, stając wobec obcego poszukującego schronienia nie sięgamy po to, co jest naszą największą̨ wartością: solidarność? Co odpowiada za tak żywiołową̨ reakcję opinii publicznej na kryzys uchodźczy w Europie i kwestie napływu cudzoziemców do
Polski? Być może winić za odbudowę wcześniejszych lęków i uprzedzeń́ należy problem pogodzenia otwartości z wymogami bezpieczeństwa i prawa?

Celem panelu dyskusyjnego jest umówienie konsekwencji kryzysu migracyjnego
w wymiarze etycznym i moralnym.

Paneliści:
– Grzegorz Markowski- publicysta
– Draginja Nadaždin- Dyrektorka Amnesty International Polska
– Łukasz Pawłowski- Sekretarz Redakcji „Kultura Liberalna”
– Prof. Marek Konopczyński – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

Panel II: Kryzys wartości, co dalej?
Problemy takie jak migracja są̨ wśród nas, a jeszcze bardziej są przed nami. W epoce zwiększonego napływu uchodźców do Unii Europejskiej warto zastanowić się nad możliwościami wyjścia z kryzysu wartości i odpowiedzieć na pytanie: “co Polacy mogą
dziś zrobić z dziedzictwem solidarności i dziedzictwem nauczania kościoła katolickiego?”. Najwyższy czas, aby wyjść z debaty o imigracji, która jest jej polityczną instrumentalizacją i która nie chroni nikogo przed terroryzmem, jedynie podsycając
niechęć do uchodźców. W czasie odradzających się w Europie murów, należy zastanowić się nad skutecznymi metodami zmian postaw społeczeństw przyjmujących. Jakie działania mogą stanowić́ przeciwwagę̨ dla komunikatów medialnych oraz wypowiedzi polityków? Jak uniknąć zniekształcenia znaczenia słów i faktów używanych w debacie o migracji?

Celem panelu dyskusyjnego jest znalezienie sposobu na przywrócenie obiektywnego, pozbawionego nienawiści i humanitarnego języka w dyskusji na temat uchodźców.

Paneliści:
– Paweł Adamowicz- Prezydent Gdańska
– dr hab. Dorota Hall współautorka raportu „Młodzi Polacy o powodach niechęci do
przyjmowania uchodźców” z 2016r.
– Janusz Jankowiak- ekonomista, publicysta
– dr Adam Bulandra- Wiceprezes Stowarzyszenia Interkulturalni.pl
– dr Piotr Jakubowski – UKSW, kierownik grantu NCN-owskiego pt. "Konstruowanie
wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym&quot.

W Polsce, pomimo niewielkiej skali napływu cudzoziemców, temat uchodźców był silnie obecny w mediach i portalach społecznościowych. Ożywiona debata przestała odwoływać się do faktów i pełna była mowy nienawiści, zarówno w świecie rzeczywistym (również publicznym) jak i wirtualnym. Gdzie podziała się siła europejskiej tradycji, kultury i porządku prawnego? Dlaczego dziś, stając wobec obcego poszukującego schronienia nie sięgamy po to, co jest naszą największą wartością: solidarność? Co odpowiada za tak żywiołową reakcję opinii publicznej na kryzys uchodźczy w Europie i kwestie napływu cudzoziemców do Polski? Być może winić za odbudowę wcześniejszych lęków i uprzedzeń należy problem pogodzenia otwartości z wymogami bezpieczeństwa i prawa?Kryzys migracyjny w Polsce to głównie kryzys postaw, które w dużo większym stopniu wynikają z lęków niż z racjonalnej kalkulacji korzyści i kosztów związanych z napływem uchodźców.

Konferencja prasowa

Kryzys Migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?

Wypowiedź Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska

Podsumowanie konferencji

Fotografie wykonał Adrian Jaszczak.