Kongres strefa interakcji

przez | 13 listopada 2022

Strefa Interakcji to przedsięwzięcie Fundacji Humanity in Action Polska. Miał ono charakter ogólnopolskiego kongresu dla cyberaktywistek i cyberaktywistów, jako jednego z pierwszych takich wydarzeń w kraju.

Spotkanie poświęcono problematyce mowy nienawiści w sieci oraz wypracowaniu skutecznych metod walki z tym zjawiskiem. Dyskutowano o tym, jak na nie reagować i jak zaangażować ludzi w działania powstrzymujące jego rozprzestrzenianie się.

O mowie nienawiści rozmawiano z różnych perspektyw, m.in. medioznawczej, psychologicznej, językoznawczej, historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej (zarówno z perspektywy prawa krajowego, jak i międzynarodowego), a także pod kątem ofiar mowy nienawiści (mniejszości religijnych, grup etnicznych, mniejszości seksualnych, ludzi o określonych poglądach, statusie społecznym, tożsamości, wieku czy płci).

Ogólnopolski kongres dla cyberaktywistek/cyberaktywistów Strefa Interakcji

W kongresie brali udział eksperci i znawcy tematu, edukatorzy, a także młodzi aktywiści – uczestnicy warsztatów. W czasie wydarzenia poruszono też kwestie skutecznych narzędzi, technik działania oraz kampanii społecznych, a także działań online i offline, których celem jest walka z mową nienawiści.

Oprócz Fundacji Humanity in Action organizacją I Kongresu Strefa Interakcji zajmowała się Kampania Bez nienawiści oraz POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy. Wydarzenie to odbyło się 7-9 listopada 2014 roku w Warszawie.

Fundacja Humanity in Action Polska

Fundacja Humanity in Action Polska to organizacja o charakterze edukacyjnym, inspirująca i angażująca młodych ludzi do działania na rzecz wzmacniania wartości demokratycznych, budowania społeczeństwa pluralistycznego, afirmującego różnorodność. Fundacja stawia na dialog i osobiste relacje, tworząc międzynarodową i międzygeneracyjną sieć przyszłych i obecnych liderów. Wspiera ich w zdobywaniu nowych umiejętności oraz uzyskiwaniu wiedzy, która pozwala skutecznie reagować na uprzedzenia oraz przejawy nienawiści i dyskryminacji. Humanity in Action działa na rzecz wzmacniania świadomości, empatii i odpowiedzialności młodych liderów w kontekście sprawiedliwości społecznej. Ważne są dla niej prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie i wielokulturowość.