Zmiana paradygmatu dla mHealth
Prowadzę dziś dyskusję – Zmiana paradygmatu dla mHealth. Tradycyjne systemy opieki zdrowotnej mogą nie poradzić sobie z nowymi wyzwaniami cyfrowymi, bez fundamentalnej transformacji i bez odkrywania nowych możliwości. Nowe ramy europejskie powinny być wspierane poprzez wprowadzenie przyjaznego prawa. Innowacje technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej muszą przestrzegać zasad ochrony danych i prywatności. Doskonała debata – zmiany paradygmatu dla całego obszaru ochrony zdrowia: ekonomiczne, skoncentrowane na pacjencie i przyjazne, zapobiegawcze!