Zamach Lipcowy na demokrację
Pilne! Informacja z Brukseli.

EPP – European People’s Party w reakcji na zamach na niezawisłość sądów w Polsce: Manfred Weber, przewodniczący grupy EPP (do której należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe) w European Parliament oraz eurodeputowany Esteban González Pons, wiceprzewodniczący grupy EPP ds. Prawnych i Wewnętrznych, zareagowali na głosowanie w sprawie reformy sądownictwa, które odbyło się w polskim Sejmie: „Nagłe głosowanie w Sejmie RP w sprawie reformy sądownictwa jest punktem zwrotnym dla Polski. Poprzez zmianę prawa, PiS odwraca się od niezawisłości sądownictwa. Wczoraj została przekroczona czerwona linia. Wraz z tym głosowaniem PiS kładzie kres władzy praworządnej i demokracji w Polsce, porzucając europejskie wartości społeczne. Wzywamy polski rząd do zaniechania tego planu reform. Apelujemy również do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich UE o zareagowanie na to poważne naruszenie podstawowych wartości UE i podjęcie działań wobec rządu polskiego.”

Manfred Weber zgadza się z Guy Verhofstadt odnośnie dramatycznych zmian w Polsce. Apeluje do Komisji i rządów państw członkowskich o reagowanie i podejmowanie działań przeciwko polskim rządom. PiS kładzie kres praworządności i opuszcza europejską społeczność wartości. Wzywamy polski rząd do obalenia tego planu reform. Głosowanie w European Parliament w sprawie reformy sądownictwa jest punktem zwrotnym dla Polski. PiS przekroczył czerwoną linię państwa prawa.

#ZamachLipcowy. PIS autokratycznie wprowadza fundamentalne zmiany w ustroju wymiaru sprawiedliwości! Przez swoje działania pogwałca postawowe zasady demokratycznego państwa prawa! Nie możemy sobie na to pozwolić w demokratycznym państwie prawa. Podstawą demokracji jest dialog, współpraca ze wszystkimi siłami politycznymi, prowadzenie społecznych konsultacji i uwzględnianiu ich wyniku.