Wizyta w Kijowie
Spotkałem się m.in. z Wołodymyrem Bondarenko Sekretarzem Stanu Gabinetu Ministrow, Oleksandrem Ryzenko Przewodniczącym Agencji E-zarządzania i Oleksandrem Vyskubem Zastępcą Przewodniczącego. Poruszyliśmy ważne kwestie dotyczące skuteczności wdrażania reformy e-zarządzania i możliwości jakie może dać jednolity rynek cyfrowy Ukrainie. Jednolity rynek cyfrowy ma potencjał do usprawnienia dostępu do informacji, do przyczynienia się do wzrostu wydajności w zakresie niższych kosztów transakcji, konsumpcji niematerialnej i ograniczonego wpływu na środowisko naturalne, a także do wprowadzenia usprawnionych wzorców biznesowych i administracyjnych.
Na temat reformy administracji państwowej rozmawiałem z Alyoną Szkrum z Parlamentu. Ważną kwestią była także strategia bezpieczeństwa cyfrowego Ukrainy oraz rozwój polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych.
Z Pavlem Kovtoniukem z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy dyskutowaliśmy o sprawach związanych z wdrażaniem e-zdrowia w ramach reformy.

 

Na spotkaniu z Wołodymyrem Bondarenko Sekretarzem Stanu Gabinetu Ministrow, Oleksandrem Ryzenko Przewodniczącym Agencji E-zarządzania i Oleksandrem Vyskubem Zastępcą Przewodniczącego, rozmawialiśmy o skuteczności wdrażania reformy e-zarządzania i możliwościach jakie niesie ze sobą jednolity rynek cyfrowy i jak wpłynie na Ukrainę.
Ideą DSM jest usunięcie krajowych ograniczeń dotyczących transakcji dokonywanych za pośrednictwem internetu. Idea ta opiera się na koncepcji wspólnego rynku, której celem jest wyeliminowanie barier handlowych między państwami członkowskimi w celu zwiększenia dobrobytu gospodarczego i stworzenia „jeszcze bliższych więzi między narodami Europy”, i którą przekształcono następnie w koncepcję rynku wewnętrznego określanego jako „obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału”.

 

Z posłanką Oksaną Yurynets dyskutowaliśmy na temat rozwoju i poprawy stosunków polsko-ukraińskich.

Udane spotkanie z Pavlo Kovtoniukiem, Wiceministrem Zdrowia. E-zdrowie jest jednym z priorytetów reformy zdrowia na Ukrainie.