Warsztaty z robotyki i sztucznej inteligencji
Dziś odbyły się warsztaty z robotyki i sztucznej inteligencji – Zagadnienia etyczne i podejście regulacyjne. Dyskutujemy o badaniach, korzyściach, kwestiach etycznych i współpracy między ludźmi i maszynami autonomicznymi. Dwa słowa są kluczem: zaufanie i przejrzystość. Potrzebujemy ram regulacyjnych: zaufania, jednoznacznych zasad, kompromisu pomiędzy skutecznością i przejrzystością.