Polityka antynarkotykowa
Wspólnie z Polish Drug Policy Network zorganizowałem spotkanie dotyczące polityki antynarkotykowej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Odbyła się dyskusja z Nanną Gotfredsen i Marcusem Keane na temat sposobu wdrożenia Europejskiej Strategii Antynarkotykowej na poziomie lokalnym.