Forum Nowej Edukacji
Forum Nowej Edukacji to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Dziś dyskutujemy na temat zdobywania kompetencji i świadomości społecznej przez młodzież, ważnych dla wzmocnienia zrównoważonego rozwoju UE, negatywnego wpływu złej edukacji na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i rosnącego niezrozumienia istotnych wartości demokratycznych (tolerancja, mniejszości narodowe) i innowacyjnych metod nauczania. #NEF