Digital Assembly 2017 na Malcie
W dniach 15 i 16 czerwca na Malcie odbyła się konferencja Digital Assembly 2017 – „Digital Europe: Investing in the Future”.

Digital Assembly 2017 jest okazją dla zainteresowanych stron do debaty, analizy i refleksji na temat tego, jak Europa i jego partnerzy na całym świecie przygotowują się do cyfrowej transformacji. Jest to również okazja do dialogu na temat korzyści płynących z Unii Cyfrowej dla obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem naszych młodszych pokoleń.

Rok 2017 będzie kluczowym etapem oceny postępów osiągniętych we wdrażaniu strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego. Jest to również rok, w którym Parlament Europejski zacznie przygotowywać się do kolejnych wieloletnich ram finansowych. 2017 będzie ważnym krokiem w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Cyfrowej.

Interaktywna wymiana poglądów na temat robotów, obywatelstwa cyfrowego, jasnej i ciemnej strony internetu. Europa potrzebuje eksplozji cyfrowych umiejętności. Europejskie Obywatelstwo Cyfrowe – dla mnie mówimy już o obywatelstwie globalnym. Roboty muszą uzupełniać ludzką pracę: przygotuj się na nową współpracę. Przyszłość jest cyfrowa.

Transmisje z wydarzenia