Debata w Strasburgu – Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach
Jest coś budującego w akcji strażaków z całej Unii Europejskiej, by bezpieczeństwo przeciwpożarowe uczynić tematem publicznym.

Jeśli praca strażaków ma być efektywna, to oprócz hartu, wyszkolenia, nowoczesnego sprzętu – potrzebna jest świadomość społeczna zagrożeń ogniowych. I dbałość o to, by wszystkie budynki i ich fasady – odpowiadały normom przeciwpożarowym. W wielu krajach przepisy są przestarzałe albo budynki są niedostosowywane do wymogów.

W Polsce od lat wymagana jest analiza toksyczności dymu, jaki powstaje podczas pożaru z różnych materiałów budowlanych. To – tak jak i testy wytrzymałości przeciwpożarowej – musi być obowiązkiem wszędzie, by eliminować najbardziej toksyczne elementy i oznaczać je.

Nie wystarczy doceniać strażaków.

Trzeba w ich działania inwestować. I stymulować zmianę przepisów w różnych krajach, by poprawić bezpieczeństwo. Kluczowa jest europejska platforma wymiany danych, zagrożeń i dobrych praktyk, by uczyć się wzajemnie najlepszych rozwiązań.

Michał Boni, MEP

13 września 2017