Debata Polska-Ukraina: Jakie partnerstwo?
Wzajemne relacje Polski i Ukrainy przeżywają najtrudniejsze chwile od 25 lat. Po raz pierwszy od ćwierćwiecza w stosunkach między naszymi krajami pojawiło się poczucie „strategicznego marazmu”, na które dodatkowo nałożyły się liczne problemy dwustronne.

Musimy działać równolegle. Określenie „równolegle” w stosunkach Polska – Ukraina jest bardzo ważne. Potrzebna jest mądra orientacja na przyszłość.
Ważnym jest, aby widzieć to w szerokiej perspektywie. Mamy rynek pracy, mamy wielką migrację z Ukrainy, nie możemy pozwolić aby została wykreowana wizja Ukraińców jako zagrożenia dla Polski.
Lepiej mocno upominać się o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i wspierać, niż odsuwać ją od tego.


Warszawa i Kijów nie mogą sobie jednak pozwolić na wzajemną obojętność. Dzisiaj Polska i Ukraina są dla siebie równie ważne jak w minionych 25 latach. Kierując się tym przekonaniem 19 ekspertów z Polski i Ukrainy od lat zajmujących się kwestią wzajemnych relacji, utworzyło Grupę Polsko-Ukraińskiego Dialogu i podjęło próbę wyznaczenia na nowo wizji stosunków między oboma narodami.

Podczas debaty został zaprezentowany ich tekst „Priorytetowe Partnerstwo: wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich”.

Wprowadzenie:
ze strony polskiej: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Fundacja Batorego
ze strony ukraińskiej: Dmytro Szulha, Międzynarodowa Fundacja “Odrodzenie” (Міжнародний фонд „Відродження”)

Komentarze:
Przedstawiciel MSZ (do potwierdzenia)
Jan Malicki, Współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa
Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Moderacja:
Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk / Uniwersytet Warszawski

Członkowie Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu:
ze strony polskiej: Adam Balcer, Bogumiła Berdychowska, Andrzej Brzeziecki, Joanna Konieczna-Sałamatin, Paweł Kowal, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Stanowski, Tomasz Stryjek, Piotr Tyma.
ze strony ukraińskiej: Ołena Betlij, Aliona Hetmanczuk, Jewhen Hlibowyćkyj, Mychajło Honczar, Taras Kaczka, Nadija Kowal, Swiatosław Pawluk, Mykola Riabczuk, Ołeksandr Suszko, Dmytro Szulha