Przywrócić demokrację!
Przywrócić demokrację. 16 grudnia 2016 roku zapisze się na kartach polskiej demokracji jako dzień, w którym władza Prawa i Sprawiedliwości w podstępny i niegodziwy sposób podważyła zasady, na których opiera się państwo prawa.

Kategorycznie potępiamy zamach na demokrację i parlamentaryzm, jakiego byliśmy świadkami 16 grudnia 2016 roku.

Kategorycznie potępiamy metody państwa policyjnego, które represjonuje własnych obywateli. Atak na pokojową demonstrację, obywateli oburzonych łamaniem demokracji, uznajemy za przejaw powrotu do barbarzyńskich metod stanu wojennego minionej epoki.

Warszawska Platforma Obywatelska apeluje do wszystkich, którym leży na sercu dobro demokratycznych przemian zapoczątkowanych w Polsce w 1989 roku – o sprzeciwianie się budowie autorytarnego państwa PiS.

Razem pokonamy antydemokratyczne rządy Prawa i Sprawiedliwości, jednoosobowe rządy Kaczyńskiego, których głównymi celami jest zbudowanie w Polsce autorytarnego systemu politycznego jednej, wodzowskiej partii.

GŁOS WOLNEJ WARSZAWY

UCHWAŁA ZJAZDU POWIATU WARSZAWSKIEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

Polska jest zagrożona. Przy wszystkich niebezpieczeństwach świata współczesnego – największe zagrożenia dla Polski płyną ze sposobu rządzenia, jaki Prawo i Sprawiedliwość od roku uprawia.

Zagrożone są podstawowe prawa i wolności obywatelskie – te, które dawać powinny wolność zgromadzeń w pełnym wymiarze, prawną ochronę prywatności w Sieci, troskę państwa o ochronę przed zalewem mowy nienawiści prowadzącej do czynów nienawiści. .

Zagrożona jest demokracja i rządzące nią reguły, podważona została zasada separacji władz: wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej jako fundamentu państwa prawa, chronionego przez niezależny Trybunał Konstytucyjny oraz niezawisłe sądownictwo.

Zagrożone są polskie samorządy i ich niezależność w strukturach państwa, co przynosiło do tej pory wielki rozwój inwestycji i uczyło odpowiedzialności oraz rozwijało tożsamości lokalne i regionalne.

Zagrożona jest swoboda działań rozwojowych wielkich miast, w tym stolicy – Warszawy poprzez podważanie i ograniczenia decyzji, propagandowe niszczenie wiarygodności wybranych władz.

Zagrożona jest swoboda, pluralizm i bezstronność mediów, czego efektem jest propaganda publicznych kanałów przekazu, a przecież winny one służyć wartościom publicznym – wspólnym, obywatelskim, a nie podporządkowanym jednej partii, jednej władzy, jednej osobie.

Zagrożona jest edukacja, bo sukcesy zmian edukacyjnych wprowadzonych kilkanaście lat temu zastępuje się chaosem. Zamiast poprawiać słabości, niszczy się silne strony polskiej edukacji.

Zagrożona jest stabilność rozwoju gospodarczego i jego zrównoważony charakter, bo łamie się zasady bezpieczeństwa finansowego państwa, przedsiębiorcom oferuje się jedynie niepewność i strach, podważa udział polskiej gospodarki w międzynarodowej współpracy.

Zagrożone są polskie kobiety, bo ogranicza się ich prawa wyboru i decyzji.

Zagrożone są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, bo chce się im narzucić sztywne ramy istnienia, bez szacunku dla dorobku i siły płynącej ze swobody oraz różnorodności ich działania.

Zagrożona jest przyszłość polskich seniorów, bo obecne władze nie chcą z nimi rozmawiać, podważa się zręby systemu emerytalnego tworząc wielką niepewność o przyszłość.

Zagrożona jest wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej, choć nie było łatwo ją budować od 1989 roku.

Zagrożone jest nasze poczucie dumy i wartości, tego, co wszyscy – ciężką pracą, niewolną od pomyłek i błędów – osiągnęliśmy zbiorowo jako Polacy po 1989 roku.

Trzeba temu zaradzić. Niezbędne są działania wymagające wytrwałości, cierpliwości, strategii, zaangażowania i jedności po stronie wszystkich, którzy widzą i czują zagrożenie. Tę jedność pokazały zdarzenia z 16 grudnia.

Platforma Obywatelska jest gotowa na obronę i walkę o polskie wolności. Dla dobra nas wszystkich, dla dobra Każdego.

Mamy Deklarację Programową oraz Kierunki Programowe. Mamy widoczny wysiłek powrotu do obywatelskich korzeni Platformy – to nasze wyjazdy na spotkania do wiosek, miasteczek i miast. To sieć Klubów Obywatelskich. Jesteśmy blisko obywateli.

Mamy nasze pomysły na inną Polską: państwo otwarte na obywateli, wolność i bezstronność obywatelskich mediów publicznych, mądrą edukację, cyfrowy przełom, nowoczesną gospodarkę, otwartość na samorządy jako podstawę rozwoju gospodarki, społeczeństwa i państwa. Mamy nasze pomysły na nowe warunki startu zawodowego i życiowego młodej generacji oraz rozkwit aktywności seniorów.

Mamy nasze pomysły na Warszawę: na nowe otwarcie i przyszły rozwój miasta, oparty na dorobku ostatnich lat, na uczynienie z Warszawy najważniejszego miasta w naszym regionie: miasta przyjaznego mieszkańcom, miasta nowoczesnego, miasta dbającego o starszych i młodych, miasta dobrej edukacji i otwartej kultury. Miasta Wolności – bo Warszawa zawsze była, jest i będzie miastem wolności. Nie oddamy Warszawy.

Wiemy, jak rządzić mądrze, uczciwie, w sposób przejrzysty i efektywny. Wiemy, jak demokrację i wolności rozwijać, a nie niszczyć. Chcemy to robić – służąc obywatelom. A najpierw – walcząc z falą zniszczenia, jaką rządzenie Prawo i Sprawiedliwość wnosi do polskich domów.

Ostatnie dni znów pokazały w pełni prawdziwe oblicze rządów PiS. W dniach 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego dokonano ostatecznego rozbioru Trybunału Konstytucyjnego, pogwałcono zasady działania parlamentu, ograniczono wolność mediów i dostępu obywateli do informacji publicznej. To kolejne kroki, które prowadzą do państwa stanu wyjątkowego.

Nigdy na to nie pozwolimy.

Będziemy bronić wolności.