Z Zarządem PO RP Warszawa Środmieście
Spotkałem się dziś z Zarządem Koła PO RP Warszawa Śródmieście. Dyskutowaliśmy o obecnej sytuacji w Europie i w Polsce, o wolnych mediach, wolnej administracji.

#deformaedukacji jest w kolosalnej różnicy do szans edukacyjnych. Musimy przygotować edukację na cyfrowe wyzwania. Ważne aby dzieci nauczyły się uczyć przez całe życie. Ważna jest edukacja cyfrowa.

Unia Europejska jest fundamentem, musimy bronić wartości. Zmienia się sytuacja w świecie. Europa potrzebuje rozwiązania problemów.

To było udane spotkanie, dziękuję za przybycie!