Wystawa Dissidents
Jestem organizatorem wystawy zdjęć z tych krajów członkowskich UE, które do 1989 roku znajdowały się w Bloku Wschodnim i wystąpiły z niego w ramach przemian ustrojowych i pokojowych rewolucji. Wystawa Dissidents otrzymała honorowy patronat Parlamentu Europejskiego. Zorganizowałem to wydarzenie wspólnie z Lojze Peterle, Tunne Kelam MEP i Jaromír Štětina.