Wystąpienie na sesji plenarnej
Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępczości.

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)