Wystąpienia na sesji plenarnej PE
Na dzisiejszej sesji plenarnej głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Sprawozdawcą w tej sprawie jest poseł do PE Jarosław Wałęsa (EPL).
Wielowymiarowe podejście do kwestii migracji: nowa polityka azylu, nowe zasady dla Dublina, solidarność i integracja na rynku pracy. Polityka migracyjna – konieczność odejścia od chaotycznych działań nadzwyczajnych do dobrze zintegrowanych. Konieczność stworzenia bezpiecznych granic.

Moje dzisiejsze wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu. Sytuacja w regionie śródziemnomorskim i potrzeba holistycznego podejścia UE do migracji.

Wystąpienie na temat ostatnich ataków terrorystycznych i terroryzmu