Wystąpienia na posiedzeniu komisji LIBE


Moje dwa wystąpienia na wczorajszym posiedzeniu komisji LIBEPierwsze dotyczące zapewnienia właściwego poziomu ochrony konsumentów, jeżeli chodzi o treść cyfrową i związanymi z tym umowami, ochrony danych osobowych, startupów, MŚP, GDPR i dyrektywy (początek: 15:13:56).

Druga wypowiedź w imieniu Frank Engel, w sprawie poparcia projektu sprawozdania, wspólnej wizji, mechanizmu zapewniającego stałe przestrzeganie zasad praworządności na rzecz wspólnego podejścia, wspólnego systemu zarządzania w ‪#‎UE‬ (początek: 15:37:08).

Posiedzenie komisji LIBE