Wizyta delegacji PE w Singapurze
Delegacja posłów z Parlamentu Europejskiego odbyła wizytę w Singapurze. Posłowie spotkali się m.in. z  Vivian Balakrishnan Ministrem Spraw Zagranicznych Singapuru, z Sim Ann Minister Handlu i Gospodarki, z Lee Hsien Loong premierem Singapuru, wzięli udział w  EuroCham Singapore, a także odwiedzili National University of Singapore. Rozmowy dotyczyły umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Singapurem, jej zalet na przyszłość.

Odbyło się spotkanie i wymiana poglądów z ambasadorami państw członkowskich na temat związku między uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami, społeczności start-upów i budowania przedsiębiorczości.

To była bardzo udana i owocna wizyta. Dziękuję wszystkim za udział Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Daciana Sarbu, Sean Kelly MEP, Sorin Moisă, Peter Kouroumbashev, Ramon Tremosa Balcells, Andi Cristea, Cristian Bușoi.