Co decyduje o zdrowej demokracji?
Byłem gospodarzem konferencji What makes for a healthy democracy? i debaty na temat kluczowych elementów zdrowej demokracji, w tym ochrony praworządności i praw podstawowych, bieżących wyzwań, zarówno w Europie, jak i na świecie, w odniesieniu do demokracji. Omówiliśmy dalsze działania, w tym sposoby wspierania działań UE i podnoszenia świadomości obywateli UE odnośnie znaczenia demokracji, w tym rządów prawa.

W wydarzeniu wzięli udział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, Claude Moraes i prof. Wojciech Sadurski.

Poniżej relacja z What makes for a healthy democracy?