VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
W Parlamencie Europejskim zasiadają przedstawiciele różnych religii. Idea, która nam przyświeca to traktować wszystkich z takim samym szacunkiem. Dlatego to doskonałe miejsce na pokazanie tej wystawy” – powiedział dziś Przewodniczący PE Martin Schulz w trakcie uroczystego otwarcia VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”. Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Wystawa stanęła w PE w Strasburgu dzięki zaangażowaniu poseł Róża Thun i Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. W otwarciu ekspozycji wzięli udział posłowie polskiej delegacji. O prawach człowieka, mowie nienawiści, sprawiedliwości, głosie wolności.

#Europe2016