Ukrainian Energy Day
Miałem przyjemność być gospodarzem dzisiejszego wydarzenia Ukrainian Energy Day w PE w Brukseli.

Został zaprezentowany raport nt. stanu reform sektora energetycznego Ukrainy. Przewodniczący Komitetu Energetycznego Parlamentu Ukrainy Aleksander Dąbrowski zaprezentował stan implementacji prawa Unii Europejskiej w systemie regulacji prawnych Ukrainy. Minister Energetyki Ukrainy Igor Nasalik zaprezentował strategiczne kierunki reform sektora energetycznego.

Ukraiński sektor energetyczny dysponuje największym potencjałem energetycznym w Europie Środkowej – to 55,4 tys. MW zainstalowanej mocy. Największa elektrownia Europy znajduje się właśnie na Ukrainie. Blisko 56 proc. energetycznej produkcji Ukrainy pochodzi z sektora energii nuklearnej. Ukraina to również blisko 31 mld m3 magazynów gazu. Ukraina apeluje od uruchomienie wspólnych prac nad powołaniem hubu energetycznego w Europie Środkowej” – podkreślił w wystąpieniu Minister Energetyki Ukrainy. Aleksander Dąbrowski kontynuował: „Sektor energetyczny Ukrainy odgrywa centralną rolę dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej i w oparciu o współpracę z Polską i krajami bałtyckimi możemy zbudować hub energetyczny, który będzie przeciwstawieniem dyktatowi rosyjskiego monopolu energetycznemego”.

Dlatego Ukraina już od 3 lat realizuje program pełnej synchronizacji. Pierwszym etapem procesu ma być projekt Energetyczny Most Ukraina – Unia Europejska. „Istotą projektu jest to, że między Polską i Ukrainą znajduje się linia 750 kV. Linia transgraniczna, która nie pracuje od 24 lat. Eksploatacja tej linii została wstrzymana kiedy Polska zsynchronizowała swój system z Unią Europejską a Ukraina została w systemie Rosji. Linia 750 kV (Chmielnicka – Rzeszów) to aktywo energetyczne o wartości i znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowej. Dziś linia energetyczna 750 kV jest symbolem izolowania Ukrainy w dostępie do rynku energetycznego Unii Europejskiej. Zmieńmy ten stan i uczyńmy z tej linii symbol współpracy energetycznej, o co Ukraina apeluje od kilku lat „– zaznaczył Aleksander Dąbrowski. Minister Igor Nasalik ogłosił, iż jeszcze latem bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu Energetyczny Most Ukraina-Unia Europejska w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. „Zapraszamy inwestorów do realizacji projektu, sektor energetyczny Ukrainy jest atrakcyjnym obszarem inwestycji” – podkreślił.      

Ukraina – jako pierwszy kraj doświadczyła co oznacza wojna hybrydowa, w tym również w energetyce. To doświadczenie jest bolesną lekcją dla wszystkich członków europejskiej wspólnoty. Doświadczenie, z którego powinniśmy czerpać wiedzę i formułować kierunki europejskiej polityki energetycznej. Nord Stream 2 nie może prowadzić do izolacji Ukrainy i Polski. Jest to projekt wbrew idei solidaryzmu energetycznego, który stanowi fundament europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego” – podsumował eurodeputowany z Polski Michał Bonii.

W spotkaniu wzięli udział eurodeputowani oraz przedstawiciele sektora energetycznego, eksperci oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemowych Sieci Energetycznych.