Ukraine in the EU Digital Single Market
18 grudnia 2018 roku miałem przyjemność uczestniczyć w Ukraine in the EU Digital Single Market w Kijowie.

Dostępność cyfrowych narzędzi edukacyjnych ma kluczowe znaczenie w rozwoju infrastruktury cyfrowej na Ukrainie.

Ukraina przystąpiła do programu ISA 2, który został opracowany w celu stworzenia wspólnych standardów dla prawodawstwa cyfrowego. Pomoże to Ukrainie dołączyć do rejestrów europejskich i zintegruje kluczowe wymagania.

Identyfikacja mobilna została zaimplementowana i zostanie włączona do użytku przemysłowego i biznesowego. Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z karty SIM w celu uzyskania dostępu do podpisu elektronicznego.

Europejski portal Open Data ma dostęp do ukraińskiej bazy informacyjnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje możliwość analizowania sytuacji na Ukrainie przez partnerów międzynarodowych.

W sprawie walki z korupcją rejestr otwartych danych daje dostęp do informacji o beneficjentach ukraińskich w kraju i za granicą.