Superkomputery dla Polski w Unii Europejskiej
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła dziś sprawozdanie dot. wspólnego przedsięwzięcia, które stanie się podstawą utworzenia sieci superkomputerów w 2019 roku. Byłem współautorem tego raportu. Wierzę, że przystąpienie Polski do #EuroHPC przysłuży się do umiędzynarodowienia polskiej nauki. 🇵🇱🇪🇺
Państwa członkowskie Unii Europejskiej i stowarzyszone jak Norwegia i Szwajcaria podpisały deklarację o współpracy ramowej dotyczącej międzynarodowej inicjatywy pn. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC). Do tej pory zainteresowanie inicjatywą wyraziło ok. 15 krajów członkowskich, w tym Polska. Wkład finansowy UE, zgodnie z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi, ma wynieść 486 mln euro – podobną wysokość osiągnie składka państw uczestniczących. Dodatkowo, zakłada się również wkład finansowy i rzeczowy prywatnych partnerów wchodzących w skład EuroHPC. W ostateczności miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.

Chodzi o tzw. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC). Do tej pory zainteresowanie inicjatywą wyraziło ok. 15 krajów członkowskich, w tym Polska. Wkład finansowy UE, zgodnie z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi, ma wynieść 486 mln euro – podobną wysokość osiągnie składka państw uczestniczących. Dodatkowo, zakłada się również wkład finansowy i rzeczowy prywatnych partnerów wchodzących w skład EuroHPC. W ostateczności miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.

Mam nadzieję, że Polska wykorzysta tą inicjatywę wspólnotową, której celem jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy obliczeniowej. Inicjatywa ma umożliwić krajom Unii Europejskiej budowę superkomputerów i konkurowanie w tym obszarze ze światowymi liderami w dziedzinie – takimi jak USA, Chiny czy Japonia. W Europie istnieje pilna potrzeba  wspólnego inwestowania w celu pozyskania i zaoferowania europejskim użytkownikom z sektora naukowego i przemysłowego infrastruktury HPC na najwyższym światowym poziomie.

Wierzę, że  przystąpienie Polski do EuroHPC przysłuży się nie tylko umiędzynarodowieniu polskiej nauki i podnoszeniu jakości badań, ale będzie mieć  pozytywne wpływ na rozwój polskiej gospodarki.