Startups and the Digital Entrepreneur
Wspólnie z Aspen Institute Prague organizuję dzisiejszą konferencję – Startups and the Digital Entrepreneur – The View from Central Europe. Prowadzę panel dyskusyjny – Nowe technologie i innowacje biznesowe – W jaki sposób mogą być odzwierciedlone w jednolitym rynku cyfrowym?

Startups and the Digital Entrepreneur – The View from Central Europe. Prowadzę panel dyskusyjny – Nowe technologie i innowacje biznesowe – W jaki sposób mogą być odzwierciedlone w jednolitym rynku cyfrowym? Potrzebujemy jasności i harmonizacji w jednolitym rynku cyfrowym i ujednolicenia prawa Unii Europejskiej dla sukcesu startupów, w szczególności w mniejszych krajach.