Spotkanie w Instytucie Spraw Publicznych
Spotkanie okrągłego stołu dotyczące przyszłości polityki rodzinnej w Polsce, prowadzone przez dr. Jacka Kucharczyka, z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematy dyskusji to 500+, in vitro, pozycja kobiet na rynku pracy.
Poprawa polityki rodzinnej oznacza kompleksową poprawę jakości życia w Polsce. Nasze dzieci to nasza inwestycja w przyszłość: finansowa, intelektualna i emocjonalna. W dobie rewolucji cywilizacyjnej znoszenie programu in vitro jest niedopuszczalne. Pomagajmy kobietom.