Społeczeństwo obywatelskie w Europie
27 września odbyło się wysłuchanie publiczne EPP w ramach komisji LIBE pt. Modele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Rozmawialiśmy o skutecznym sposobie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie oraz ich współpracy z rządami. Poniżej treść mojego wystąpienia.

 

Ważne jest, aby zrozumieć, jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie – na rzecz demokracji. Demokracja to nie tylko wynik wyborów – gdy zwyciężają te lub inne grupy polityczne. Demokracja oznacza: udział, przejrzystość, pryzmat rządów prawa, rozdzielenie władzy, otwartość na potrzeby obywateli. I oczywiście ważne jest znalezienie właściwego i skutecznego sposobu na otwarte i przejrzyste procesy decyzyjne. Oznacza to – pełne poszanowanie dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Przedstawiciele organizacji obywatelskich są jednym z najbardziej znaczących stron wszystkich procesów decyzyjnych. Nie ma możliwości prowadzenia modelu kontroli i balansu w państwie bez niezależnej pozycji organizacji pozarządowych. Nie ma możliwości rozwiązania licznych problemów społecznych bez działań organizacji obywatelskich – pracujących komplementarnie w stosunku do obowiązków państwowych i rządowych. Nie ma możliwości ustanowienia zasad demokracji uczestniczącej bez udziału społeczeństwa obywatelskiego.

 

Potrzebujemy wolnej przestrzeni dla wszystkich działań społeczeństwa obywatelskiego. Ma to kluczowe znaczenie dla państw członkowskich, powinna mieć kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej.

 

Jak finansować organizacje społeczeństwa obywatelskiego? Obowiązkiem państwa jest sporządzenie ram prawnych (potrzebne są odpowiednie ramy prawne, dające również obywatelom możliwości – finansowanie organizacji pozarządowych). Zadaniem programów UE jest – w licznych programach istnieje wiele źródeł finansowania konkretnych projektów dla społeczeństwa obywatelskiego. Ale z wielu powodów musimy wzmocnić i rozwijać europejskie źródła finansowania organizacji pozarządowych, jeśli chcemy, aby były partnerami w budowaniu i renowacji Europy. Są pewne możliwości – np. przygotowanie statusu Europejskiej Fundacji z czynnym, transgranicznym i bezpośrednim dostępem do niektórych europejskich źródeł finansowania.

 

Dziś będziemy mieli okazję usłyszeć propozycje niektórych rozwiązań i problemów – kluczowego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

 

Charlotte Rydh z szwedzkiej Rady Fundraisingowej przedstawi najlepsze praktyki we współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a rządami, a także praktyczne sposoby opracowywania modeli pozyskiwania funduszy.

 

Jean Marc Roirant, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawi nie tylko swoje doświadczenia związane z budową sieci organizacji pozarządowych, ale także perspektywą UE w zakresie roli i znaczenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Jakub Wygnański, z Polski przedstawi kluczowe wyzwania związane z funkcjonowaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od początku polskiej transformacji prowadzi działalność w zakresie organizacji pozarządowych. Jest swego rodzaju ojcem założycielskim polskiego społeczeństwa obywatelskiego i liderem opinii publicznej w tej dziedzinie.