Sesja plenarna PE
Posiedzenie plenarne ‪#‎PE‬ w Strasburgu. ‪#‎KE‬ powinna podjąć kroki przeciw nieuczciwym praktykom handlowym (NPH) w sektorze spożywczym i zaproponować przepisy, które zapewnią uczciwe i przejrzyste relacje między producentami żywności, dostawcami i dystrybutorami – uważają posłowie. Na dziś zaplanowano debatę w tej sprawie, rezolucja nieustawodawcza będzie głosowana we wtorek. Posłowie mają wątpliwości, co do bezpieczeństwa elektrowni jądrowej budowanej obecnie w Ostrowcu na Białorusi, zwrócą się więc do Komisji z interpelacją w tej sprawie oczekując oświadczenia stwierdzającego bezpieczeństwo projektu. Debatę plenarną zaplanowano na godz. 18:00. Dzisiejsze obrady zaczynamy o 17:00.

Drugi dzień sesji plenarnej: debata, a w środę głosowanie, nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie propozycji KE dt. walki z unikaniem opodatkowania. Komisja ds. gospodarczych i finansowych poparła proponowane rozwiązania, zamknięcia luk prawnych używanych przez korporacje unikające podatków, w głosowaniu 24 maja. Posłowie chcieliby też wprowadzenia rygorystycznych limitów ulg podatkowych oraz efektywnej stopy podatkowej dla korporacji, 15 % od dochodów uzyskanych zagranicą. Czy Rada przyznaje, że niektóre państwa członkowskie UE były zaangażowane w program CIA wydawania osób i ich tajnego przetrzymywania? Czy takie zaangażowanie nie stanowi naruszenia unijnego prawa? Posłowie chcą uzyskać od Rady i Komisji odpowiedzi na te i inne pytania podczas wtorkowej debaty, której podsumowaniem będzie rezolucji głosowana w środę. Od 15:00 także pierwsze dyskusje na temat migracji. Serdecznie zachęcam do oglądania.