Raport Polityki Insight
Raport Polityki Insight „Cyfryzacja gospodarki Polski – czas na przyspieszenie”, w którym autorzy analizują stopień cyfryzacji polskiej gospodarki i przedstawią rekomendacje działań potrzebnych do pełnego wykorzystania potencjału cyfryzacji w budowie konkurencyjności polskiej gospodarki. Pamiętajmy, że podstawą gospodarki opartej na danych jest zaufanie, które rośnie kiedy obywatele rozumieją jak i po co ich dane są wykorzystywane. Obecne rozwiązania pozwalają nam zabezpieczyć prywatność obywateli, ale też dać możliwość rozwijania się nowoczesnemu biznesowi. Ważnym elementem rozwoju e-gospodarki jest przyjazne otoczenie biznesowe, gwarancja, że pracodawca znajdzie na naszym rynku przygotowanego pracownika. Na szczęście Polska jest 6 krajem w Europie, którego mieszkańcy nadrabiają zaległości w zdobywaniu kompetencji cyfrowych.

Raport

‪#‎TTCPL‬