Raport o platformach internetowych i DSM przyjęty na ITRE


Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, przyjęliśmy raport na temat platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego.
Porozumienie branżowe wspiera transgraniczny wymiar platform internetowych, korzystając z usług bardziej przystępnych.
Europejczycy podróżujący po UE nie będą już odcinani od filmów, audycji, muzyki, e-książek, gier. Każdy powinien mieć dostęp do filmów, muzyki i gier podczas podróży. Usługodawcom internetowym nie wolno nakładać dodatkowych opłat na abonentów za świadczenie usług transgranicznych.

Jednolity rynek cyfrowy – Przenośność usług treści internetowych

1 / Jaki jest cel rozporządzenia?

Celem jest zapewnienie, że Europejczycy, którzy kupują lub subskrybują usługi z zakresu treści internetowych, zapewniające dostęp do filmów, transmisji sportowych, muzyki, e-książek i gier w domu, mogą z nich korzystać podczas podróży w innych krajach UE.

2 / Kto będzie korzystać z nowych zasad?

• Konsumenci, którzy mieszkają w UE: nowe reguły umożliwiają dalsze korzystanie z usług treści internetowych – oglądanie filmów lub wydarzeń sportowych, słuchanie muzyki, pobieranie książek elektronicznych czy gier – podczas odwiedzania innych krajów UE.

• Platformy online: będą mogły zapewnić transgraniczną przenośność konsumentom bez konieczności nabywania licencji na inne terytoria.

• Posiadacze praw: będą w stanie polegać na silnych zabezpieczeniach chroniących ich prawa przed nadużyciami.

3 / W jaki sposób dostawcy treści zweryfikują kraj zamieszkania?

Usługodawca będzie musiał zweryfikować kraj zamieszkania subskrybenta. Zostanie to zrobione po zawarciu i przedłużeniu umowy.

Usługodawcy będą mogli zweryfikować kraj zamieszkania na podstawie informacji, takich jak szczegóły płatności, uiszczenie opłaty licencyjnej za usługi nadawcze, istnienie umowy o połączenie z internetem lub telefonem, sprawdzanie adresów IP lub oświadczenie abonenta o jego lub jej adres. Usługodawca będzie mógł zastosować do dwóch metod weryfikacji z wykazu zawartego w rozporządzeniu.

4 / Czy rozporządzenie ma również zastosowanie do bezpłatnych usług on-line?

Dostawcy bezpłatnych usług treści internetowych będą mogli wybrać, czy chcą korzystać z tych nowych zasad. Po przystąpieniu i zapewnieniu możliwości przenoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, wszystkie reguły będą miały zastosowanie do nich w taki sam sposób, jak usługi płatne.

5 / Czy masz przykłady problemów, które rozwiąże rozporządzenie?

Osoby często podróżujące za granicę w UE często mają do czynienia z ograniczeniami: można je odciąć od swoich usług treści internetowych lub mieć ograniczony dostęp. Wielu ludzi – zwłaszcza gdy wyjeżdżają na krótkie wycieczki – nie będzie dla nich wygodne do wykupienia subskrypcji lokalnej usługi lub może uznać, że ich ulubione filmy i seria nie są dostępne lub tylko w języku obcym.

• Abonent starający się oglądać filmy z wykorzystaniem swojego konta skandynawskiego w domowym biurze (HBO) podczas wakacji we Włoszech widzi komunikat informujący, że usługa „jest dostępna tylko w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii”.

• Francuski użytkownik serwisu filmowego i serialowego MyTF1 nie jest w stanie wypożyczyć nowego filmu podczas podróży służbowej do Wielkiej Brytanii.

Użytkownicy mogą na przykład tylko przeglądać zawartość, którą już pobrali na swoje urządzenie przenośne.

• Użytkownicy belgijskiej bazy filmowej Universciné muszą pamiętać, aby pobrać film, który wynajęli przed wyjazdem na wyjazd do innego kraju UE. Nie są w stanie korzystać z funkcji przesyłania strumieniowego Universciné, gdy są daleko od swojego kraju.

Istnieją mniej znaczące problemy lub ograniczenia dotyczące przenoszenia subskrypcji usług muzycznych online (takich jak Spotify czy Deezer) czy e-książek. Ale nie można wykluczyć ograniczeń w przyszłości, dlatego teŜ waŜne są dziś przepisy dotyczące tych usług.

6 / Czy usługodawca będzie mógł pobierać opłaty za przenośność?

Nie, zgodnie z nowymi zasadami, usługi w zakresie treści internetowych nie będą mogły nakładać dodatkowych opłat na klientów / subskrybentów w celu zapewnienia przenoszenia transgranicznego.

7 / Czy nowe zasady będą objęte przenoszeniem subskrypcji sportowych w internecie?

Tak, dostępne będą różne usługi w zakresie treści sportowych online: w których sport jest częścią programu telewizyjnego lub radiowego dostępnego online, w którym sport jest częścią ogólnego pakietu usług internetowych, którego głównym zadaniem jest zapewnienie robót chronionych prawem autorskim lub praw pokrewnych (Np. Filmy i seriale), ale także w przypadku, gdy organizator sportu tworzy specjalną usługę online.