Rada Powiatu Warszawskiego PO
Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Platformy Obywatelskiej.

Rada Powiatu Warszawskiego Platformy Obywatelskiej wyraża ogromne podziękowanie wszystkim, którzy w Sejmie i poza Sejmem w dniu 16 grudnia podjęli protest w obronie demokracji, swobody dostępu mediów do informacji o pracach Sejmu oraz w obronie przejrzystości zasad dyskusji nad budżetem i jego głosowania.

Protest Parlamentarzystów pokazał jak ważny jest Dekalog Wolności – bez którego nowoczesne państwo nie może funkcjonować dla dobra swoich obywateli. Ten protest odsłonił w pełni autorytarne zamiary PiSu i Jarosława Kaczyńskiego. Ten protest pokazał możliwą solidarność między różnymi grupami politycznymi oraz organizacjami obywatelskimi.

Ostrzegamy – budżet przyjęto nielegalnie, co jest podważeniem fundamentów demokracji i będzie rodziło problemy dla działania różnych instytucji oraz samorządów.

Przestrzegamy – wolności parlamentarnej i medialnej nie da się zakazać oświadczeniami Jarosława Kaczyńskiego i jego funkcjonariuszy.

Mówimy jasno – wspierając nasze koleżanki i kolegów z Klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie: jesteśmy gotowi na walkę o podstawowe prawa Wolnej Polski, Wolnego Sejmu, Wolnych Mediów, Wolnych Polaków.

Warszawa, 14 stycznia 2017

Rada Powiatu Warszawskiego PO