Przyjęto moją opinię dt. AI


Brawo!!!
Moja opinia dotycząca sztucznej inteligencji i robotyki została przyjęta dziś w Komisji LIBE. Czekamy na dalsze prace w wiodącej Komisji ITRE. Jako sprawozdawca opinii dotyczącej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, przygotowałem stanowisko w tej sprawie w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). W opinii LIBE skupiłem się na potrzebie współpracy naukowców z różnych dziedzin, aby rozwijać holistyczne podejście do sztucznej inteligencji. Poruszam w niej również kwestie zasad transparentności i przejrzystości abyśmy mogli rozumieć w jaki sposób decyzje sugerowane przez algorytmy, a dotyczące nas, są podejmowane.
Sztuczna inteligencja już dziś pomaga rozwiązać niektóre z najtrudniejszych problemów współczesnego świata, jak np. przewidywanie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa czy leczenie chorób przewlekłych.
Sztuczna inteligencja stała się jedną z technologii o największym znaczeniu strategicznym, dlatego ważne aby rozwijać wspólną europejską strategię i uniknąć fragmentacji na unijnym rynku. Podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii, sztuczna inteligencja może budzić
wątpliwości i obawy. Powinna opierać się na zasadach etyki cyfrowej, być rozwijana w poszanowaniu Karty praw podstawowych UE oraz kontrolowana przez człowieka. Ważne jest również wykorzystywanie danych o wysokiej jakości oraz takich, które oddają stan
rzeczywisty w rozwoju algorytmów, co pozwoli unikać potencjalnej stronniczości i dyskryminacji.