Projekt rezolucji dotyczący Polski
Projekt rezolucji w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych UE

Wersja angielska w formacie PDF