Posiedzenie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Rozpoczynamy pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Parlament oceni kandydata na Komisarza ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za Unię Bezpieczeństwa Juliana Kinga, podczas sesji plenarnej. Dziś Komisja Parlamentarna ds. Wolności Obywatelskich przeprowadzi publiczną rozmowę z kandydatem. W oparciu rekomendację komisji, Konferencja Przewodniczących (Przewodniczący PE i liderzy grup politycznych) zadecyduje o zamknięciu procedury przesłuchania. Jeśli procedura zostanie zamknięta głosowanie plenarne odbędzie się w czwartek. Przesłuchanie publiczne kandydata odbędzie się w Komisji ds. Wolności Obywatelskich, od 19.00 do 22.00. Spotkanie będzie otwarte dla prasy, dostępna będzie również transmisja na żywo.


We wtorek, Komisja LIBE, podczas niepublicznego spotkania, oceni wynik przesłuchania kandydata, następnie ocena ta zostanie przekazana Konferencji Przewodniczących (Przewodniczący PE i liderzy grup politycznych). Jeśli zdecydują oni o zamknięciu procedury przesłuchania, Parlament w pełnym składzie, zagłosuje nad poparciem dla nowego Komisarza, podczas tajnego głosowania, w czwartek, w południe.
Startujemy o 17:00.