Posiedzenie Komitetu Politycznego Euronest
Przewodniczę dziś posiedzeniu komitetu politycznego Euronest. Głównymi tematami dyskusji są dezinformacja i wpływ rosyjskich troli na social media w krajach europejskich.
Jednym z panelistów jest Dobromir Cias z firmy EDGE Poland, który przedstawił źródła dezinformacji, skuteczne metody zwalczania i jak powinniśmy je identyfikować. W ciągu kilku lat nastąpił znaczny postęp w zwalczaniu.
Celem projektu jest zbieranie materiałów i na ich podstawie zbiorcze zwalnianie dezinformacji.