Posiedzenie komisji LIBE w PE


Posiedzenie komisji LIBE w PE – ogólne przesłanie po dyskusji na temat narzędzi do lepszej obrony granic zewnętrznych: utrzymanie Schengen. Koszt korupcji w UE w ciągu roku wynosi 218 – 282 mld euro, koszt przestępczości zorganizowanej – 110 mld euro – potrzebujemy więcej wspólnych działań UE. Narzędzia do bardziej zdecydowanych działań przeciwko korupcji i przestępczości zorganizowanej: w całej UE e-zamówienia, europejski nakaz aresztowania. Raport Centre for European Policy Studies na temat kosztów zaniechania integracji europejskiej w dziedzinie przestępczości zorganizowanej: brak współpracy, odpowiedzialności. Potrzebujemy skutecznej współpracy operacyjnej na poziomie UE do walki z przestępczością zorganizowaną, także odpowiedniego finansowania.