Polityka narkotykowa w UE
Dziś Serwis Narkopolityka, Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Rights Reporter Foudation organizują debatę o nierównościach we wdrażaniu prawa narkotykowego w różnych obszarach świata, naruszeniach praw człowieka i fiasku wojny z narkotykami w kontekście Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGASS) poświęconego polityce międzynarodowej, która odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku.
Kilka słów ode mnie podsumowujących starania UE w kwestii narkotykowej.