Podsumowanie obrad PE w Strasburgu
Wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału wideo ze sprawozdaniem z obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.