Podsumowanie obrad PE w Strasburgu




Wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału wideo ze sprawozdaniem z obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.