PARLAMENTARIUSZ (16) CO JEST WAŻNE NA FINISZU PRAC PARLAMENTU?
To ostatnie kilkanaście tygodni obecnego składu Parlamentu Europejskiego. Trzeba skończyć prace, które uda się skończyć, lub które powinno się skończyć.

Odbyło się już drugie posiedzenie trilogu ( Komisja, Rada, Parlament) na temat rozporządzenia o programie: PRAWA, OBYWATELE, RÓWNOŚĆ, WARTOŚCI. To w nim jest opisana i są stworzone warunki prawne, by w osobnej ścieżce finansować projekty organizacji obywatelskich upominających się o demokrację, zasady praworządności, swobody obywatelskie. Nazwaliśmy tę ścieżkę: WARTOŚCI UNIJNE. Finansowanie i wsparcie ma być bezpośrednio z Unii, skupione na lokalnych organizacjach, także stosowane z maksymalnymi uproszczeniami i przyjaznością dla ubiegających się o granty.

Debaty w trilogu mają doprowadzić prace do takiego poziomu zaawansowania, by jesienią, już w nowym parlamencie i z nową Komisją – i przy dyskusjach nad budżetem na lata 2021 – 2027 ( 850 mln euro na Wartości Unijne dla NGO) – było jasne, że wprowadzanie w życie rozwiązań tego programu jest nie tylko potrzebne i niezbędne, ale i nieodwracalne.

Pracujemy….

Odbyło się również w ostatnim tygodniu ostatnie posiedzenie zespołu zajmującego się etykietami informującymi użytkowników o parametrach opon, jakie kupują. Jestem głównym sprawozdawcą tej legislacji. Osiągnęliśmy kompromisy, w Komisji Gospodarki głosujemy je 19 lutego, a w kwietniu na posiedzeniu plenarnym. I będzie to dokument gotowy do „dopięcia” już w kolejnej kadencji.

O co tu chodzi ?

Opony powinny nam służyć w różnych warunkach: deszcz, mróz, śnieg. Od jakości rozwiązań, przyczepności opon zależy nasze bezpieczeństwo. Komponenty opon są coraz nowocześniejsze, a my jako klienci: czy to użytkownicy ciężarówek, czy samochodów osobowych, czy małych ciężarówek powinniśmy wiedzieć o ich jakości jak najwiecej. Etykiety temu służą, ale muszą być infograficznie przejrzyste, nie mogą nas mylić. Co kilka więc lat dokonuje się przeglądu, jakie te etykiety powinny być, ale i jakie opony powinny być – coraz bardziej bezpieczne.

Tym razem dyskutowaliśmy też, czy przemysł już jest gotowy do produkcji opon, które w tarciu z podłożem nie wydzielałyby, nie wytrącałyby mikroplastiku, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Nie było tu pełnej zgody. Bo cel jest słuszny, ale stworzenie prawnego wymogu, że opony mają spełniać takie wymogi – musi być oparte na racjonalnej analizie, czy to jest możliwe. Etykiety nie mogą i nie powinny informować o tym, co jest jeszcze nie do wdrożenia. Dlatego zaproponowałem, by zobowiązać Komisję Europejską, iż do 2022 roku dokona przeglądu wszystkich uwarunkowań problemu – tak, by jak najszybciej móc te ważne dla naszego zdrowia rozwiązania wprowadzić w życie.

Zobaczymy, jakie będą wyniki głosowań ….

W tym ostatnim tygodniu – też toczyła się podskórna debata o prawie autorskim. Po zdjęciu mandatu dla prezydencji na rozmowy trilogowe  ( główny spór dotyczy art. 13 dyrektywy tam, gdzie mowa o groźbie wszech-filtrowania) nastąpiła przerwa w pracach. Na początku tygodnia doszła informacja, że Francja i Niemcy porozumiały się w sprawie udogodnień dla małego biznesu, to znaczy zdjęcia obowiązków  z małych platform, żeby filtrowały wszystko w rzekomym działaniu na rzecz ochrony praw autorów. Ale kryteria przedstawione ( wielkość obrotów, skala zatrudnienia, czas działania firmy) nie pozwalają wyłonić jakiejś wyraźnej grupy beneficjentów takiego rozwiązania. Czyli co ? Fasadowe rozwiązanie, by móc odpowiedzieć na oczekiwania Parlamentu Europejskiego….

Nie jest jasne, czy wszystkie kraje dadzą mandat temu rozwiązaniu i innym. Coraz częściej mówi się, że nie wiadomo, czy domkniemy prace nad prawem autorskim w tej kadencji, i czy ze względu na skalę rozbieżności nie trzeba będzie zaczynać wszystkiego od początku. Chyba, żeby strony uznały, że chcą unowocześnienia prawa autorskiego, ochrony praw autorów, ale nie chcą nierównowagi między prawami autorów a prawami użytkowników – i w związku z tym byłyby za przyjęciem dyrektywy, ale bez artykułu 13 !!!

W piątek wieczorem okazało się, że mimo protestów Holandii, Szwecji, Luksemburga, Malty, Słowacji, Finlandii i Polski – Rada przyjęła najgorszą z możliwych wersji art. 13. To oznacza, że na trilogu, który będzie w Starsburgu 13 lutego będzie toczyła się walka o ostateczny kształt dyrektywy. Szkoda, że w polemikach na ten temat zwolennicy reformy prawa autorskiego i silnego wzmocnienia ochrony praw autorów i pośredników – nie chcą widzieć w ogóle potrzeby równowagi w prawach między autorami i użytkownikami. Argument tzw.Kreatywnej Polski jest śmieszny: że skoro i tak w sieci bywa filtrowanie ( duże firmy na dużą skalę), to można zaakceptować prawny obowiązek, by wszyscy to robili….

Zobaczymy już na dniach…..

Dyskutowaliśmy też o treściach terrorystycznych w Internecie i jak je szybko zdejmować z Sieci. To ważne. Ale reżym czasowy, by działo się to w wymiarze 1 godziny jest trudny do osiągnięcia. Nawet wtedy,  gdyby to m.in.platformy miały wskazywać takie treści – a decyzję podejmować organ administracyjny ( np.policja). Ten krótki reżym czasowy na pewno może utrudnić zdejmowanie w sposób uzasadniony treści, które mogą być interpretacyjnie różnorodne, np.treści przywoływane jako przykłady negatywne nawoływania do terroryzmu gwoli ostrzeżenia, a potraktowane będą jako realne nawoływanie do aktów terroru w danym czasie i danej przestrzeni.

Wrócimy do dyskusji na ten temat ( poprawki można składać do 15 lutego)…..

Jak widać, Parlament Europejski przyspiesza. Chce zakończyć prace nad niektórymi rozwiązaniami, bo ich wdrożenie jest konieczne.

Jako uczestnik tych prac i dyskusji – trzymam kciuki za efektywność i racjonalność rozwiązań. Bo nawet w końcówce kadencji – jakość legislacji jest kluczowa.