Otwarta Platforma Obsługi: szansa dla przemysłu i użytkowników?




European Internet Forum jest gospodarzem dzisiejszej debaty – Otwarta Platforma Obsługi: szansa dla przemysłu i użytkowników? Otwarte platformy usługowe są katalizatorem dla możliwości gospodarczych i zatrudnienia. Europa jest gotowa prowadzić nowe technologie oparte na otwartych platformach. Internet przemysłowy zapewni ogromne możliwości biznesowe dla przemysłu europejskiego i nowe miejsca pracy w Europie.
Europejski przemysł potrzebuje równych szans w globalnym internecie przemysłowym, w celu wykorzystania tego potencjału. Europa musi opracować otwarty ekosystem wokół użytkowników i wdrożenia platformy opartej na standardach oprogramowania, która ułatwi tworzenie inteligentnych aplikacji w wielu sektorach.