Opportunities for EU sectors and regions!
Debata: Szanse dla sektorów i regionów UE. O 5G, internecie rzeczy, znaczeniu umiejętności cyfrowych i infrastruktury dla wszystkich regionów europejskich. Trzeba wspierać obywateli, w zdobywaniu umiejętności cyfrowych, by zwiększać ich konkurencyjność i kreatywność.
#5G #IoT #Gigabitsociety