Opening Science to Society
Wieczorne spotkanie zorganizowane przez SiS.net Science with and for Society NCPs, który koordynuje działania europejskiej sieci Punktów Kontaktowych programu Horyzont 2020 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.
Celem wydarzenia jest stymulowanie podejścia i roli nauk z udziałem społeczeństwa (SwafS), odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI) oraz Otwartej Nauki w programie Horyzont 2020, jak również poza nim, w kolejnych okresach programowania badań. Jest to bardzo istotna kwestia, szczególnie w kontekście zbliżania nauki do społeczeństwa i angażowania szerokiego spektrum podmiotów w tworzenie i współrealizowanie nowych pomysłów i usług, dzięki czemu badania i innowacje w Europie odpowiadać będą potrzebom, oczekiwaniom i wartościom społeczeństwa europejskiego.