Odwiedziny w PE
Dzisiaj odwiedzili mnie wyjątkowi goście z Warszawy i Błonia. Zwiedzali Parlament Europejski. Dziękuję za dobrą wymianę poglądów i wyjątkowo interesujące pytania.