Ochrona danych i etyka
Z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, który został wyznaczony na 28 stycznia, wspólnie z Federation of Direct Marketing Associations (FEDMA) organizujemy konferencję dt. ochrony danych osobowych i rozwoju rynku cyfrowego. Celem wydarzenia jest wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami PE, KE, organów nadzorujących ochronę danych osobowych, prawników, konsumentów. Spotkanie poświęcone jest dyskusji na temat możliwości i sposobów wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju technologii i innowacyjności oraz znaczeniu etyki w dziedzinie ochrony prywatności.