Obrady komisji LIBE


Obrady komisji LIBE, a na nich dyskusje na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi oraz ochrony ofiar z perspektywy płci, terroryzmu i głosowania nad przejrzystością, odpowiedzialnością i uczciwością w instytucjach UE i jednolitym wzorze wiz.