O robotyce na LIBE


Trwają obrady Komisji LIBE w #PE. Jak zapewnić niezawisłość i wolne media? – moje pytanie do Fransa Timmermansa. Dyskusja o przepisach prawa cywilnego dotyczących robotyki od 10:30. Przedstawiłem moje dwa raporty: o robotach – nie dominujących nad ludźmi, o dopalaczach – nowe narzędzia do wczesnego ostrzegania i oceny ryzyka.

Podczas posiedzenia Komisji LIBE, dyskutowaliśmy na temat opinii LIBE w sprawie zalecenia dla Komisji Europejskiej odnośnie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki, której jestem sprawozdawcą. Obecnie trwają prace z innymi grupami nad ostatecznym tekstem.

Przeczytaj projekt opinii