Czy AI i roboty stanowią zagrożenie?
Miałem przyjemność uczestniczyć dziś w konferencji Otwartość i odpowiedzialność, zorganizowanej przez Komisję Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet SWPS. Wziąłem udział w sesji dt. zagrożeń związanych z nowymi technologiami – światem sztucznej inteligencji i robotów a światem człowieka. Roboty wkraczają w wiele sfer życia: infrastrukturę, zdrowie, edukację, usługi czy bezpieczeństwo. Roboty spełniają swoją funkcję w rolnictwie: na podstawie analizy historycznej i meteorologicznej potrafią zaplanować zasiewy i zbiory. Do zalet korzystania ze „świata robotów” możemy zaliczyć konkurencyjność ekonomiczną, przyrost PKB czy wzrost bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa. Świat robotów to przede wszystkim poprawa jakości życia. Najlepiej widać to w usługach E-zdrowia, ale także w dziedzinie smart cities czy zarządzaniu środowiskiem. Otwartym jest pytanie, czy roboty nie zaczną nami rządzić. Wszystko zależy od tego, jak będziemy potrafili kontrolować to zjawisko. Musimy zrozumieć, że świat robotów nie wejdzie rewolucyjnie, ale potrzebny nam czas przejściowy. Jest około 60 przepisów prawnych na poziomie UE, które mówią o urządzeniach – trzeba je dostosować. Obecnie dyskutujemy o wieloletnich ramach finansowych i kładziemy duży nacisk na badania nad rozwojem sztucznej inteligencji.