Nowy komisarz ds. bezpieczeństwa


Dziś na posiedzeniu Komisji LIBE wysłuchanie kandydata na nowego komisarza ds. bezpieczeństwa, Sir Juliana Kinga.

Będę zadawał pytanie o jego plany w kontekście przeciwdziałania i zwalczania cyber przestępczości. Potrzeba kompleksowej, skoordynowanej i wspólnej polityki bezpieczeństwa