Netatwork
Centrum Martens we współpracy z Konrad-Adenauer-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Polską Akademią Polską i Fundacją na Węgrzech Węgry z dumą, organizują NET @ Work 2017. Już drugi rok, impreza jest pierwszą i największą publiczną platformą europejskich centrów prawicowych gromadzących się w celu debaty i popierania polityki UE.

Eksperci, politycy i zainteresowane strony z różnych krajów UE spotkają się na cały dzień debat panelowych, prowadzonych przez ponad 10 różnych krajowych think tankowców należących do sieci Martens Center. Tegorocznymi tematami były: migracja i kryzys uchodźców; wyzwania dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; reformy polityczne i gospodarcze UE; populizm i dezinformacja.

Celem wydarzenia było stworzenie wspólnej płaszczyzny do dyskusji, opracowanie nowych rozwiązań i propagowanie myślenia centralnego, łączącej priorytety krajowe i europejskie. Wydarzenie składało się z czterech głównych sesji, z których każda obejmowała trzy różne debaty panelowe odbywające się jednocześnie.

Panel – Jak powstrzymać populistów w mediach społecznościowych organizowany przez Instytut Obywatelski.