Na Temat – Bronić jasnej strony Internetu
Przeczytajcie mój tekst dla Natemat.pl – Bronić jasnej strony Internetu. Internet ma swoje jasne strony i tworzy wielkie szanse rozwojowe. Ale ma też ciemne oblicze. Jest wiele odcieni tego ciemnego oblicza. Jeżeli chcemy jednak żyć po „jasnej stronie mocy”, musimy bronić jasnej strony Internetu. Upominać się o wolność i nasze cyfrowe prawa obywatelskie.

Cały artykuł