Moje wystąpienie podczas obrad komisji ITRE


Moje dzisiejsze wystąpienie podczas obrad komisji ITREWystąpienie dotyczyło innowacji oraz dostosowania nauki europejskiej do współczesnych wyzwań (początek 1:58:15).

Moje wystąpienie podczas obrad komisji ITRE